нужда

нужда
и Нужда
1) потреба, (изредка, ц.-слав.) нужда, (потребность) потребина, (редко) потріб (-си), треба; срв. Надобность. [Вже яка потреба, - ні до кого не йду, - вона зарятує (Г. Барв.). Надумались збирати гроші про таку народню нужду (Куліш)]. -да в чём - потреба чого или в чому, на що, нужда в чому; срв. Потребность. Иметь -ду в чём - мати потребу (нужду) в чому, потребувати чого; срв. Нуждаться 1. А тебе какая -да до этого дела? - а тобі яке діло до цієї справи? а тобі що до цього (до того)?, (фам.) а тобі до цього якого батька горе? -да в ком - потреба в кому, на кого. Ему -да в нём - йому він потрібний (потрібен), він має діло (справу, зап. інтерес) до його. -да к кому, до кого - діло (справа, зап. інтерес) до кого. [Є в мене діло до вас (Київ)] Какая мне -да до тебя? - яке мені діло (яка мені нужда) до тебе? [Яка мені нужда до тебе? (Квітка)]. Мне до них -ды мало - мені про них (їх) малий клопіт (байдуже). Не твоя -да, не заботься - не твій клопіт, не турбуйся. Что нужды? - яка потреба?, (какой смысл?) яка рація?, (зачем?), нащо? навіщо?, (пустое!) дарма! Велика -да! - велика вага! овва! велике діло опеньки!, (пустое!) дарма. Что за -да (Какая -да) знать это? - яка потреба (нащо треба) знати це? Нет нужды говорить об этом - нема потреби говорити про це. Нет нужды (кому до чего) - байдуже (байдужки, байдужечки) (кому про (за) що), дарма (кому), (и горя жало) мале горе (кому), ні гадки (гадки мало) кому про (за) що, і гадки не має хто про (за) що, (шутл.) і за вухом не свербить кому. [Недоля жартує над старою головою, а йому байдуже (Шевч.) Дитина кричить, як не розірветься, а їй і байдуже (Сл. Ум.). «Байдуже!» - сказала: «не журись, коханий!» (Дніпр. Ч.). А мені про те й байдужечки (Кролевеч.). Хай світ завалиться, - дарма мені! (Грінч.). «Піду, тільки нехай об осени!» - «Дарма, й підождемо» (Квітка)]. Тебе, небось, и нужды нет (Гоголь) - тобі, бачиться, й за вухом не свербить (перекл. М. Рильськ.). Нужды нет, что - дарма що. [Дарма що старий, аби багатий Приказка)]. Без видимой -ды - без видимої (явної, очевидної) потреби. В случае -ды, при -де - в потребі, під нужду; см. ещё Надобность (В случае -сти). [Що-ж, і горщик річ непогана в потребі (Рада). Ви постерегли що і під нужду, як вашої запобігав він ласки (Куліш)]. Крайняя (неотложная) -да в чём - велика (конечна, пильна) потреба в чому й чого; скрута на що. Я имею крайнюю -ду в деньгах - мені аж надто (конче, до скруту) треба грошей, мені аж надто (конче, до скруту) треба (потрібно) мати гроші. Я имею крайнюю -ду видеть его - см. Крайний 3. По -де от -ды - з потреби, через потребу. По крайней (неотложной) -де - з великої (конечної) потреби, через велику (конечну, пильну) потребу. Испытывать -ду в чём - зазнавати не достачі, (нужди) в чому, (нуждаться) потребувати чого, нуждатися чим. [Роздавати хліб не тільки своїм підданцям, а й иншим, хто його потребував (Ор. Левиц.). Злидар Максим поліном дров нуждавсь (Боров.)]. Он не испытывает -ды ни в чём - він не знає нужди ні в чому, він нічим не нуждається, йому нічого не бракує. -ды - потреби (-треб), нужди (р. нужд), (редко) потребини (-бин). [Устами письменників народ говорить про своє життя і потреби (Н. Громада). Се не може перешкодити нам писати про свої потреби (Грінч.). Нужди у всякого є: кому хліба, кому до хліба (Кониськ.). Оплачували податки, мита і инші рядові потребини (Куліш)]. Повседневные, текущие -ды - повсякденні (щоденні), поточні потреби, (фам.) потрібка. На все -ды не запасёшься - на всі потрібки не наста(р)чишся; і не треба, і те треба, і тому требові кінця немає (Приказка). Отправлять свои -ды - відбувати свої (природні) потреби. Удовлетворение нужд - задовол(ьн)ювання (заспокоювання), оконч. задовол(ьн)ення (заспокоєння) потреб. Большая, малая -да (естественная надобность) - велика, мала потреба, велике, мале діло. [Треба на часиночку спинитися, за малим ділом (Звин.)];
2) (недостаток) нужда, нестаток (-тку) и (чаще мн.) нестатки (-ків), (реже) недостаток и (чаще мн.) недостатки, недостача и недостачі (-тач), (нищета) злидні (-нів), убозтво, (реже) убожество, (стеснённое матер. положение) скрут (-ту, м. р.) и скрута (-ти, ж. р.). [Нужда закон зміняє (Приказка). Гнала козаків нужда і жадоба волі на Низ (земли войска запорожского) (Куліш). Поки був живий батько, ми нужди й не знали (Мирний). Він, як і всі, з хатин убогих, повитих мороком нужди (Сосюра). І голодом не раз намлівся і всякої нужди натерпівся (Свидн.). Прийшов нестаток, забрав і остаток (Приказка). Нестатки ймуть (-да одолевает) (М. Вовч.). А чи відаєш ти, що то недостатки, ти, що зросла в розкошах? (Коцюб.). Зістарена тяжкою працею та недостатками жінка (Грінч.). Її врода красна, змарніє у злиднях та недостачах (Мирний). Я побоялася злиднів, звичайного матеріяльного вбожества (Л. Укр.)]. -да всему научит - нужда (біда) всього навчить, нестатки (злидні) всього навчать, нужда-мука - добра наука (Приказка). По -де - через нужду (нестатки, злидні, убозство). Жить в -де, терпеть -ду - жити в нужді (в не(до)статках, в злиднях, в убозтві, при злиднях, при вбозтві, серед злиднів, серед нужди), жити вбого (нужденно, злиденно, скрутно), терпіти нужду (злидні), (бедствовать) (дуже) бідувати, злиднювати. [Вони живуть скрутно (Звин.)]. Жить без -ды - жити без нужди (без недостатків, несутужно, безнуждно, невбого). Денег наживёшь, без -ды проживёшь - грошей здобудеш, життя-вік перебудеш (или біду перебудеш). Крайняя -да - як-найбільша (крайня, остання) нужда, злидні злиденн, останні (великі) злидні, велике вбозтво. Быть, нах(о)диться в крайней -де - бути в як-найбільшій (крайній) нужді, терпіти як-найбільшу (крайню) нужду, жити у великих злиднях (недостатках, у великому вбозтві), сильно бідувати. Испытывать, испытать -ду - зазнавати, зазнати нужди (недостатків, злиднів, убозтва), (бедствовать) бідувати. [Змалечку зазнав нужди та бідування (Васильч.)]. Про -ду закон не писан - як нема нічого, то й закон ні до чого; на порожню кешеню й закон не важить. Он близок к -де - йому недалеко до злиднів. -да скачет, -да плачет, -да песенки поёт - злидні навчать співати й скакати. -да горемычная - злидні злиденні, (голь перекатная) голота нещадима. -да -птица - пугач (-ча). -да-хлеб - голодний хліб;
3) нужда, (затруднительное положение) скрут (-ту, м. р.) и скрута (-ти, ж. р.), скрутне становище, (стеснённое положение) сутуга, (реже притуга), сутужне становище, тіснота, (бедствие) біда, лихо, халепа, (горе) горе. Быть, находиться в -де - бути в нужді, бути в скрутному становищі, бути в скруті (в тісноті, в біді, в притузі), зазнавати (сов. зазнати) халепи. [Хіба ви ніколи не читали, що вчинив Давид, коли був у нужді і зголоднів? (Морач.)]. Кто в море не бывал, тот -ды не знал - хто на морі не і бував, той лиха не зазнав;
4) (неволя) неволя, (принуждение) сила, примус, мус (-су), принука. -дою - а) (поневоле) зневолі, мимоволі, несамохіть; б) (принудительно) силою, примусово, примусом; в) (по принуждению) з примусу, з мусу, з принуки, неволею.
* * *
диал. н`ужа
1) (бедность) нужда́; (недостаток) неста́ток, -тку, неста́тки, -ків; (нищета) зли́дні, -нів
2) (потребность) потре́ба, нужда́

из \нужда ды, по \нужда де — з нужди́

не испы́тывать \нужда ды ни в чём — не потребува́ти нічого, не ма́ти потре́би (не зна́ти нужди́) ні в чо́му

\нужда ды ма́ло кому́ — го́ря (нужди́) мало кому́

\нужда ды нет — (неважно) дарма́ [що], го́ря (нужди́) ма́ло, ба́йду́же

нет \нужда ды говори́ть об э́том — нема́є (нема́) потреби говори́ти про це


Русско-украинский словарь. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Синонимы:

Антонимы:

Полезное


Смотреть что такое "нужда" в других словарях:

 • нужда — (1) 1. Насилие, принуждение: Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже връжеса дивь на землю. 25. И еще не пришедшю ему, яко пришедши, душевныма очима зряхуть его, любяще зѣло и вѣщь имуще о немь свободну от всякиа нужда и… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • НУЖДА — НУЖДА,нужды (нужда, нужды устар. обл.), мн. нужды, жен. 1. только ед. Недостаток в необходимом, бедность, нищета. «Покуда богатые остаются богатыми, покуда они держат в своих руках большую часть и земли, и скота, и орудий, и денег, до тех пор не… …   Толковый словарь Ушакова

 • нужда — Надобность, необходимость, обязанность, потребность, потреба; лишение, бедность, недостаток, неимение, отсутствие, нищета, крайность, скудость, убожество. Острая нужда в чем, первая необходимость, насущная (настоятельная) потребность. Никакой в… …   Словарь синонимов

 • нужда — алчная (Фет); беспросветная (Надсон, П.Я.); бледная (Фофанов); беда нужда (Розенгейм); голодная (Башкин, Федоров Давыдов); горемычная (Федоров Давыдов); горькая (Кольцов, Фруг); грязно скудная (Бальмонт); докучная (Коринфский); когтистая… …   Словарь эпитетов

 • НУЖДА — НУЖДА, ы, мн. нужды, нужд, нуждам, жен. 1. ед. Недостаток в необходимом, бедность. Вырос в нужде. 2. То же, что потребность. Н. в деньгах. Нужды новосёлов. • Нужды (нужды) нет (устар.) неважно, не в том дело. По нужде (прост.) по естественной… …   Толковый словарь Ожегова

 • нужда — нужда, род. нужды и устарелое нужда, нужды. В сочетании с отрицанием: нет нужды и допустимо нет нужды. Например, у А. Пушкина: «Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится он. Нет нужды. Прав судьбы закон»… …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • нужда — НУЖДА, ы, ж Состояние плохой обеспеченности материальными ценностями, отсутствие необходимых средств для жизни; Син.: безденежье; Ант.: довольство, достаток, зажиточность. В деревне была нужда, бедность и полная разруха …   Толковый словарь русских существительных

 • нужда́ — нужда, ы; мн. нужды, нужд, нуждам …   Русское словесное ударение

 • Нужда — I ж. 1. Отсутствие средств на самое необхолимое; нищета, бедность. 2. Потребность в ком либо или в чём либо. II ж. разг. Потребность в естественном отправлении. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • нужда — нужда, нужды, нужды, нужд, нужде, нуждам, нужду, нужды, нуждой, нуждою, нуждами, нужде, нуждах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • нужда — ы; мн. нужды, нужд, нуждам; ж. 1. только ед. Отсутствие средств на самое необходимое; бедность. Терпеть нужду. Вырос в нужде. Никак не выбиться из нужды. Борьба с горькой нуждою. 2. Потребность (в ком , чём л.), необходимость (чего л.). Нужды и… …   Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»